Byens Tag - yoga

Skal jeg vælge yoga elller mindfulness?

  • er yoga godt for alle?
  • er mindfulness godt for alle?
  • hvad er forskellen egentligt?

I Byens Tag Yoga gør vi ekstra meget ud af at minde dig om muligheden for at være opmærksom på den umiddelbare kropslige oplevelse af øvelserne. Vi giver mange gange i hver yogatime mulighed for lige nu at acceptere dig selv og dine talenter såvel som begrænsninger - lige her, lige nu, lige som det er - og minder dig igen og igen om muligheden for uden præstationsræs at mærke din krop lige her og nu.

Det træner opmærksomheden i den samme måde at være tilstede på, som de bedste mindfullness kurser sigter på. For langt de fleste er det en stor fordel, at denne træning af sindet netop har kroppen som basis - og vel at mærke med respekt for både krop og sind. 

Vores sind, vores opmærksomhed, er fra naturens side fleksibelt, og skifter konstant mellem nærvær og "udflugter" til fortid og fremtid, mellem planlægning og problemløsning og tilstedeværelse i det der sker lige nu. Mellem koncentration og disstraktion, mellem fokus på nydelse og glæde og fokus på lidelse. Sådan skal dit sind være.

Når bevidstheden er nærværende i nuet, får du en pause fra en masse af de bekymrende tanker og minder, fra at være alt for opmærksom på det som du til dagligt holder styr på, og fra det mentale arbejde med at planlægge og holde overblik. Men det forudsætter at nuet er nogenlunde trygt og behageligt - under svære smerter og traumer er det en vigtig ressource at dit sind netop kan flytte fokus væk fra det alt for overvældende.

Et af de mennesker, som bragte yogaen til vesten, er BKS. Iyengar, og han sagde: “Yoga is the harmony of the body, senses, mind, and intellect". På Byens Tag er vi hele tiden klar over, at de fleste mennesker ikke er i harmoni, i hvert fald ikke altid, og at yoga tilbyder en mulighed for at nærme sig en bedre harmoni, en bedre balance. Iyengar sagde også: “A posture can be considered as much a mantra or as much as meditation.” Det er altså ikke sådan at mindfullness og yoga er to forskellig ting - snarere at det er to tilgange til lignende bestræbelse. Når vi har valgt at fokusere på den fysiske, kropslige gren af yogaen skyldes det, at næsten aller tåler dette, og har godt af dette. Mens mange, og især mange med traumer og komplekse traumer, ikke har godt af den stillesiddende, mentale måde at lave mindfullness på.

Sindet fungerer ved at danne vaner - vanerne fungerer helt automatisk og tit udenfor den bevidste opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at danne nye vaner, når man gerne vil fungere anderledes. Yoga øvelserne fungere som en måde at danne nye og mere konstruktive vaner på mange niveauer. Du får lejlighed til at vanegøre en mere fleksibel måde for dit sind, at vende tilbage til nuet, en mere respektfuld holdning til dig selv, til at mærke din styrke og autonomi, og til at turde stole på dine egne valg.

Hvis ikke det nye vanegøres, skal man konstant og bevidst arbejde med det, og det tager kræfter fra resten af livet - og man glemmer det desuden igen, når der sker noget andet vigtigt eller interessant.

Problemet er, at opmærksomheden bag efter kan blive låst fast, så det igen og igen søger tilbage - egentligt i et instinktivt forsøg på at forstå hvad der skete  og forebygge at det gentager sig. I de tilfælde gør det gavn at "genoptræne" den naturlige evne til at skifte mellem behag og ubehag, mellem koncentration og tankeflugt og mellem nærvær og mentalt fravær.

I Byens Tag yoga instrueres yogaen så du også på dette punkt får den allerbedst chance for på den måde at genoptræne dit sinds fleksibilitet. Vi arbejder med den største respekt for at alle har andet i bagagen end glæde og nydelse. Der er måske ingen der kommer igennem livet helt uden stress, smerte og traumer. Men der er selvfølgelig forskel på graden af det.

Det kan være vigtigt at være opmærksom på at nogle mindfulness kurser opfordrer til at være iagttagende og tillade at alle tanker og følelser er lige gyldige. Det kan desværre forværre nogle af de problemer, man typisk har hvis man er præget af PTSD, andre krise- og traumer reaktioner eller andre psykiske vanskeligheder. Ved nogle sinds tilstande er det velgørende og sundt. Det kommer simpelthen an på hvilken u-vane dit sind har fået.

Det er heller ikke ualmindeligt, at en mindfullness instruktør eller meditationslærer vil være mere eller mindre insisterende på, at du fastholder din opmærksomhed på nuet, dit åndedræt eller noget andet. Det er vigtigt i mange religiøse skoler og det har nogle fordele, man kan fordybe sig i hvis man vil. Det er ikke vores fokus i Byens Tag yoga. Hvis du har PTSD eller andre traumereaktioner, hvis du har tendens til dissociation og har vanskeligt ved at stole på dine egne valg, hvis dit sind har trukket sig fra engagementet i verden, eller du har psykosenære eller ligefrem psykotiske oplevelser, skal du være påpasselig med den form for praksis. Dissociation er en forsvarsmekanisme, som er vigtig for vores psykiske sundhed. Den ophører af sig selv, når den ikke er nødvendig længere. Vi har fokus på at det vi underviser i, styrker den naturlige, intuitive psykiske sundhed.

Vi har som nævnt fokus på at genvinde den naturlige fleksibilitet og dømmekraft. Det naturlige engagement i livet. For nogle er det helt nyt at opdyrke denne psykiske sundhed, for andre er det en lettelse at vende tilbage til denne tilstand, efter en smertefuld reaktion på svære oplevelser.

Hvis du er i nogenlunde balance og kontakt med dig selv skal du selvfølgelig vælge det, som du kan lide. Det gælder både hobby, sport, job, partner og også valget mellem yoga og mindfulness. Eller begge alle delene.

Hvis du er kommet ud af balance, og må tage til efterretning at du træffer de forkerte valg, eller måske lader andre vælge for dig, er du velkommen til at bestille en session med en yogalærer eller vores psykolog og få råd og vejledning. Vi vælger ikke for dig - og bestemmer ikke over dig, men deler vores viden og erfaring med dig.


Byens Tag • Immervad 1 • 8000 Århus C • mail: byenstagyoga@gmail.com