Byens Tag - yoga

Yoga og psykologi - terapi?

Du er velkommen til yoga på Byens Tag med eller uden et sideløbende psykologforløb - og med eller uden skavanker. 

Samarbejdet mellem en erfaren yogalærer og psykolog kan for nogle mennesker øge muligheden for at få det bedste mulige udbytte af det psykiske udviklingspotentiale, som yogaen tilbyder.

Yogatraditionen rummer præcis viden om hvilke kropslige stillinger, som ville være behagelige og velgørende, hvis du var i fysisk og psykisk balance. Men det er de færreste mennesker, der er i ideel balance.

Du vil formodentligt blandt andet opleve, at stillingerne udfordrer nye og gamle kroplige spændinger og spændingsmønstre. Det giver dig en chance for at slippe af med nogle unødige, ubehagelige og måske endda usunde spændinger. Det giver dig også en mulighed for at opleve og mærke spændingerne, og måske endda hvordan du har fået dem.


Nogle spændinger og spændingsmønstre har du måske fået pga. måder du går, står, sidder eller arbejder på. Det er med andre ord dine fysiske vaner og uvaner, der sætter sig i kroppen som spændinger. Måske får du lyst til at ændre vaner, så din krop får det bedre. Andre af dine spændinger har en følelsesmæssig baggrund.

Nogle af de spændinger, eller underspændinger, som du kan arbejde med i yogaundervisningen kan forbindes med hvordan du helt tidligt, tidligere end du kan huske, har kopieret dine omsorgsgiveres holdninger eller reageret på de indtryk, du har fået. Andre spændinger har mere at gøre med holdninger til livet, som du selv mere eller mindre bevidst har indtaget. Her tænker jeg både på kropsholdninger, følelsesmæssige holdninger og holdninger til livet, dig selv og andre. Holdninger og forholdemåder som du statisk indtager.

Du vil sikkert også opleve, at der er masser af følelsesnuancer og psykiske forholdemåder, som du oplever meget lidt til dagligt, og som vil kunne styrke dig eller berige dit liv. Hvis du er forundret over, at kropslige stillinger og følelser og sindstilstande har noget med hinanden at gøre, så prøv blot at huske hvordan du kan få sommerfugle i maven, spænding og evt. uro i brystet, hvis du er spændt, ængstelig, forelsket eller… prøv at huske hvor og hvordan du spænder, når du har rigtig travlt, er stresset eller overtræt? Eller prøv at synke sammen i bryst og skulderparti og fornem hvordan denne holdning passer godt sammen med modløshed, tristhed eller lavt selvværd. Prøv modsat at ranke ryg og hals, og fornem hvordan denne holdning passer godt med mod, selvsikkerhed og åbenhed. Nogle mennesker mærker ikke disse kropslige oplevelser af følelser og sindstilstande, men mærker det mere i hovedet. Hvis du har det på den måde, så har du virkelig meget mere af dig selv til gode, og måske kan yoga være en hjælp for dig til at mærke din krops følsomhed mere.

Disse sindsmæssige spændinger, modstande og underspændinger kan du være heldig at komme i mere bevidst kontakt med under de fysiske øvelser, og det kan være både oplysende og forløsende. Der kan være tale om gamle følelser, følelser du ikke vidste, du havde, følelser som umiddelbart er anderledes end de, du til dagligt er bekendt med og måske endda identificeret med. Det kan være blide, skønne og vidunderlige følelser, og det kan være mere svære eller måske endda smertefulde følelser. Det kan være en fornemmelse af at lukke af, at blive overvældet, at have brug for at forsvare sig, at være udmattet, at holde igen... Og det kan være nye oplevelser af skønhed, mod, styrke, følsomhed og åbenhed. Du får med andre ord endnu en indfaldsvinkel til at opleve dig selv, og dermed potentielt aspekter af dig selv, som du ikke er så bevidst om til daglig.

Måske vil du derfor opleve, at du i yogaen kommer i kontakt med følelser eller psykiske forholdemåder, som er smuttet for opmærksomheden i samtaleterapi eller samtalerne med dig selv og andre gode venner.

For nogle er yogaen umiddelbart velgørende, men for andre kan det være en god idé at snakke med en psykolog om det, man kommer i kontakt med. Både for at få støtte til at rumme de møder med dig selv, du får i yogaen, og for at integrere de nye oplevelser og den nye viden hensigtsmæssigt. Måske også for at blive mindet om og støttet i at være nænsom, respektfuld og opmærksom nok - i første omgang i yogaundervisningen, men på længere sigt måske også udenfor både terapi- og yogalokalet?

I yogaundervisningen i Byens Tag indgår det som en selvfølge, at du vejledes og støttes i at regulere balancen mellem at støtte og udfordre dig selv. Det gør ikke gavn at gå så friskt og drastisk til værks, at du overvældes af fysisk eller psykisk smerte. På den anden side kan de fleste af os med fordel udvide vores indre og ydre horisont. I Byens Tag undervises i yoga asanas - den del af yogaen som anviser sunde og velgørende stillingen til at bukke og strække kroppen på. Øvelserne bygger på flere tusinde års erfaringer, som oprindeligt er udviklet i Nordindien, men videreudviklet og forfinet gennem arbejdet med disse øvelser i stort set hele verden.

Som du kan se på hjemmesiden tilbyder vi en særlig sensitiv tilgang til de mange mennesker, der har brug for at tage hensyn til stress, chok, kriser, traumer eller andet.


Byens Tag • Immervad 1 • 8000 Århus C • mail: byenstagyoga@gmail.com