Byens Tag - yoga

Historien bag "Byens Tag"

Byens Tag er udviklet på baggrund af refleksioner over flere hundrede terapitimer både i min egen praksis i Århus centrum og i arbejdet i hospitalspsykiatrien. 

Krop og følelser
Når man får blik for det, er det tydeligt, at vi mennesker har kropslige reaktioner, når vi taler om følelsesladede emner. Det kan være stærke eller helt fine kropslige reaktioner, og det gælde både svære og glade føleler såvel som handle-impulser, ideer, håb og forløsningsmuligheder. Det kan også være tilbøjeligheder til at holde igen, holde tilbage og lukke af. Samtale efter samtale har jeg set disse mønstre og reaktioner hos mange forskellige mennesker.

Det er på samme måde tydeligt, at både vores øvrige vaner, tilbøjeligheder, personligheder og livsmønstre har en kropslig side, og at denne del af os kan rumme viden, indsigt og oplevelser, som vi let overser i det daglige liv.

Sidst, men ikke mindst, er det ofte denne kropslige side, som rummer nøglen til udvikling og forandring – eller stagnation.

Disse iagttagelser har selvfølgelig affødt en masse tanker om, at samtaleterapi måske ikke altid er den letteste, hurtigste og slet ikke den eneste metode - i hvert fald ikke for alle. Det er der ikke noget særligt nyt i. Flere kendte psykologer, psykiatere og psykoterapeuter har arbejdet med kroppen, f.eks. via massage eller kroplige øvelser. Psykodrama er også et eksempel på, at man kan inddrage kroppen og bevægelsen i både erkendelsesprocesser og forandringsprocesser.

Krop, stress og traumer
Nogle samtaleterapier, f.eks. Peter Levines Somatic Experiencing (SE), bruger samtalen om kroppen og den guidede kontakt til den sansemæssige oplevelse af kroppen som vej til at forløse og integrere traumatiske oplevelser, nogle gange suppleret med enkle bevægelser. Den træning, jeg har fået på kurser hos Peter Levine og nogle af hans elever, har skærpet blikket for, hvordan især traumer har en kropslig forankring, og at forløsning af traumer altid hænger sammen med en kropslig forløsning. Også stress har et vigtigt kropsligt aspekt.

Alle former for tilknytningstraumer og følger af seksuelle eller andre former for ydmygelser og overgreb bæres af kroppen.

Derfor har jeg i længere tid været nysgerrig efter, hvordan man nænsomt og blidt kan hjælpe den enkelte til at finde ud af de smertefulde kropslige mønstre og genvinde fornemmelsen af, at kroppen er en tryg, god og glædesfyldt del af livet, og den kropslige fornemmelse af tryghed i verden.

Samtaleterapi er rigtig godt, og kan være en vigtig del af processen. Det er heller ikke usædvanligt, at der sker kropslig forløsning via samtalen i terapirummet. Men som ”sagt” blev jeg mere og mere overbevist om, at det for mange vil være godt med et supplement.

Mindfulness – nærvær og indre ro
Endnu en inspirationskilde er de mange kurser i mindfulness, som spirer frem for tiden. Jeg ser det som rigtig positivt, men ikke som en universalløsning: Mange års egen meditativ praksis har givet indsigt i, at meditation ikke kun og ikke altid er afslapning. Desuden har arbejdet i psykiatrien og mødet med traume belastede mennesker i min egen praksis gjort det tydeligt, at det slet ikke er alle, der har gavn af denne tilgang – en del mennesker har slet ikke godt af det. Dette gælder især de mennesker, som oplever selvforstyrrelser eller dissociation. Her kan mindfulness og meditation desværre virke forstærkende på de smertefulde symptomer. Der findes også mange, som ikke har spor let ved at sidde stille og træne mentalt nærvær, men som alligevel kunne have godt af den indre ro og det nærvær, som mindfulness sigter mod.

En række heldige tilfældigheder - løsningen
I sommeren 2014 var jeg så heldig at få mulighed for individuelle yoga sessioner en gang i ugen – en chance for genoptagelse af den yogapraksis, jeg igennem flere år havde nydt som ung - dengang inspireret af en øm ryg. Som 16-årig fandt jeg ud af, at yoga virkelig kan udrette mirakler for ryggen, men jeg fandt også ud af, at det kun er den mindste del af den dybe velvære, man kan komme i kontakt med. Jeg var helt solgt, men alligevel kom jeg af forskellige årsager væk fra de gode vaner. Nu, hvor jeg mere end 30 år senere genoptog yogaen, nød jeg igen det fysiske og psykiske velvære, som en så vidunderlig (selv)forkælelse kan give, men denne gang i en krop med en længere og mere kompleks historie og en mere kompleks hverdag. Livshistorien giver karakter og struktur til både krop og personlighed - men ikke alle vandmærker er lige behagelige at bære med sig.

Jeg nød hver uge, hvordan jeg under yogasessionerne blev klogere på hvordan hverdagens stress, dilemmaer og frustrationer sad i alle hjørner og sprækker af min krop, og hvordan det kom frem i lyset, når jeg med kyndig vejledning indtog velgørende såvel som krævende yogastillinger. Det blev heldigvis også sværere for mig at fortsætte hverdagens ”mishandling” af mig selv ved f.eks. at sove lidt for lidt, spise lidt for meget og leve med frustrationer, som jeg i virkeligheden ikke behøvede. Også gamle oplevelser og dilemmaer kom frem i lyset, og jeg fik lejlighed til at tage ny stilling til dem. Samtidig var det virkelig ”balsam for sjælen” - et mentalt brusebad - og en bivirkning var, at min krop igen blev mere og mere behagelig.

Mens jeg gik og tænkte over mine egne oplevelser med yoga - og samtidigt over de reaktioner jeg så hos mine klienter og patienter under samtaleterapi - faldt jeg over en bog om yoga og traumer. En fin og respektfuld bog, der viste indsigt i begge emner: "Overcoming Trauma Through Yoga: Reclaiming Your Body", by David Emerson and Elizabeth Hopper. Måske havde jeg aldrig interesseret mig for bogen, hvis ikke det var fordi den havde forord af Peter Levine.

Der gik ikke længe, før jeg var helt sikker på, at yoga – med en særlig sensitiv tilgang er det tilbud, jeg ledte efter som supplement til min psykologpraksis, og jeg besluttede at skabe et yogastudie, som gav denne mulighed.

For yogainteresserede er der i øvrigt ikke noget nyt i, at kroppen og sindet hører nært sammen. De kropslige øvelser er kun et aspekt af det brede studie i menneskets væren, som yoga rummer mulighed for.

Tilfældet var med mig: David Emerson kom til København og underviste i emnet, og jeg smuttede på kursus sammen med en masse skønne yogalærere. David Emerson arbejder til dagligt på the Boston Trauma Center og samarbejder bl.a. med Bessel van der Kolk, den internationalt anerkendte ekspert i traumer, som har skrevet en slags grundbog i traumer: "The Body Keeps the Score".

Næste skridt var at alliere mig med en dygtig og erfaren yogalærer, med forståelse for sindets kroge, og da Kirsten Planck Larsen, som har næsten 30 års erfaring som yogalærer, sagde ja, var jeg ikke i tvivl. Samtidig skete der det pudsige, at jeg fik en psykologpraktikant, som var under uddannelse både til psykolog og yogalærer. Da hun var super dygtig og heldigvis interesseret i emnet, skyndte jeg mig at lave en aftale med hende også: Mia Scwartz-Jensen.

Tilfældet ville, at nogle gode venner i samme sommer tilbød, at jeg kunne låne deres skønne hus i Nordindien med udsigt til Himalya´s bjerge, og jeg havde en vidunderlig og inspirerende tur til den del af verden, hvor yoga er udviklet gennem årtusinder. Det smukke billede på denne side er taget fra det hus jeg boede i. Her havde jeg masser af tid, inspiration og støtte til at tænke det nye tilbud godt igennem.

Så mange tilfældigheder og sammenfald er inspirerende, og resultatet er et nyt tilbud i Århus, hvor alle er velkomne – med den krop og det sind, du nu engang har. Hos Byens Tag skal du ikke præstere, men bliver inviteret til at opleve og til at være så meget dig selv, som du vil og tør - men heller ikke mere end det.

I foråret 2016 har de to faste yogalærere og jeg sammen været på en 4 dages workshop i London med David Emerson. Her fik vi finpudset det første halve års erfaringer, og fik en masse god viden og inspiration med hjem. 

Yoga og samtaler
Yogalærerne og jeg arbejder sammen på et generelt niveau. Men du har privatliv på den måde, at vi hver især holder vores tavshedspligt, med mindre du beder os om at snakke sammen om netop dig. Udenfor stedet har vi naturligvis tavshedspligt.

I yogaundervisningen tales der som hovedregel ikke om problemerne – her er det kroppen, der er nøglen. Mange vil få lyst til, eller måske brug for, at sætte ord på noget af det, de oplever under yogaen. Du kan selvfølgelig tale med en god ven eller veninde eller alternativt supplere yogaen med samtaler hos mig eller en anden psykolog.

Hvis du har alvorlige problemer, vil jeg bede dig huske, at der er tale om undervisning og ikke terapi. Det kan derfor være nødvendigt at supplere yogaen med terapi.

Du er i denne sammenhæng velkommen hos mig eller til at vælge en anden psykolog. Mia tilbyder foruden yogaen også samtaler efter aftale.

Jeg håber, du får glæde af det. Du er velkommen til at skrive til mig eller en af underviserne, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

Britta Danø
Psykolog

Mail: psykolog@brittadanoe.dk
www.brittadanoe.dk


Byens Tag • Immervad 1 • 8000 Århus C • mail: byenstagyoga@gmail.com